Van der Wijngaart & Partners

De navigator gedurende jouw loopbaan

Schrijf je in bij Van der Wijngaart & Partners en ontmoet interessante werkgevers!

Schrijf je nu in

De navigator gedurende jouw loopbaan

Neem contact op met Van der Wijngaart & Partners en wij vinden de juiste match

Neem contact op

De navigator gedurende jouw loopbaan

Neem contact op met Van der Wijngaart & Partners en wij vinden de juiste match

Neem contact op

Privacy Statement


In dit privacy statement staat beschreven hoe Van der Wijngaart & Partners (hierna: “VDWP”) omgaat met je persoonsgegevens. Door VDWP worden persoonsgegevens verwerkt. VDWP vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens (en na 25 mei 2018 de AVG) stelt. VDWP is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Verwerking van je gegevens
Door gebruik te maken van verschillende functies op de website van VDWP laat je bepaalde gegevens bij VDWP achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals je naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Als je een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van de gegevens nodig zijn voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 1 jaar. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.

WAT DOEN WE VERDER MET JE GEGEVENS
Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.

Om een relatie met jou aan te kunnen gaan.
Als je interesse in ons toont of klant wilt worden bij VDWP, hebben wij van jou persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij je als kandidaat bijvoorbeeld kunnen beoordelen om jou op de beste manier te kunnen helpen.

Om de relatie met jou te onderhouden en opdrachten uit te voeren.
Als je kandidaat bij ons bent willen wij je uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken gegevens om contact met jou te onderhouden, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, om je op de hoogte te houden van mogelijke carrièrekansen.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
Om jou goed van dienst te blijven zijn, werken wij aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten. Constant. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens.

Voor promotie- en marketingdoeleinden
Wij verwerken je persoonsgegevens voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een vacature die mogelijk interessant voor je is. Of om beter op je wensen in te kunnen spelen.

Voor onze bedrijfsvoering
Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties en kandidaten. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Voor archiefdoeleinden
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Voor de optimalisatie van onze dienstverlening
Voor de meting van web statistieken verzamelt VDWP anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan de VDWP haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.
Het gaat om de volgende gegevens: je IP-adres, het adres van je internetprovider, de browser die je gebruikt (zoals Chrome of Firefox), het tijdstip en de duur van je bezoek en welke pagina's je hebt bezocht. VDWP.nl maakt gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden alleen gebruikt ten behoeve van de loadbalancer en worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. VDWP gebruikt IP-adressen en cookies niet om jou persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om jou op websites van derden te identificeren. Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, dan kun je dit in je browser instellen.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. VDWP verwerkt deze gegevens niet.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als jij ons dat vraagt. Vraag je ons om bijzondere persoonsgegevens over je vast te leggen of maak je deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Jouw gegevens worden door VDWP verwerkt. Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij je daar toestemming voor gegeven hebt of VDWP hiertoe verplicht wordt door de wet.

BEVEILIGING
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. VDWP draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin jouw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JE GEGEVENS
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via info@vdwp.com.

Route

Uitgelicht
Up to date

Abonneer je op onze RSS feed om op de hoogte te blijven van al onze vacatures.
RSS feed

Job Search Agent
Schrijf je in voor een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Contact

Van der Wijngaart & Partners BV
Hoevestein 15
4903 SE
Oosterhout (NB)

Tel. 0162 - 46 67 32
Fax 0162 - 45 60 75

Mail info@vdwp.com

Volvo Car Nederland Van Dijk Groep Yamaha Motor Europe N.V. Louwman & Parqui B.V. Pon Equipment BV Ford Nederland B.V. Emil Frey Nederland
Van der Wijngaart & Partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.